Information för assistansberättigade

När vi från början byggde upp Blomstra var det för att förbättra den personliga assistansens kvalitet och skapa en verksamhet där både assistent och kund kan känna att det är de tillsammans som har kontroll, samtidigt som de ska känna att de har stöd och kontinuerlig kommunikation med företaget.

Personlig assistans är en insats enligt LSS som ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet. Assistansen ska ge enskilda möjlighet att leva som de önskar. Hela assistansreformen bygger på att den som fått personlig assistans ska kunna ha inflytande och självbestämmande över sin insats. Personlig assistans ska vara personlig för varje enskild assistansberättigad, och det är vad vi kan hjälpa dig att utforma och genomföra.

På Blomstra i Sverige arbetar vi utifrån att du som kund, redan innan vi tecknar avtal, har möjlighet att samtala och förhandla om avtalets innehåll. Vad är det som är viktigt för dig som kund? Hur vill du samarbeta med Blomstra? Vi kan även sköta administration för dig som vill vara din egen arbetsgivare. Du bestämmer själv om du vill vara arbetsledare för dina assistenter, behålla vissa eller delar av arbetsledningsuppgifter, eller om du vill lämna bort hela arbetsledningen till Blomstra.

Du kan bestämma vem du vill ska arbete och kan bestämma i många frågor om allt från budget, schemaläggning, rekrytering och många andra frågor så länge lagstiftning, föreskrifter och kollektivavtal följs. Oavsett hur du vill ha det så har vi kunskapen och erfarenheten att stötta dig i rollen du väljer. Efter att ett avtal har tecknats kommer vi att tillsammans med dig, och eventuell företrädare, att upprätta en individuell plan där vi närmare kan precisera hur du vill att vissa uppgifter ska skötas.

Vi ser fram emot att samarbeta med Dig ifall du är intresserad av våra tjänster.

Har du frågor?

Kalender

Det finns inga kommande evenemang just nu.