Har du frågor?

Kalender

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Jobba inom hemtjänstenHemtjänstpersonalen ska känna att de är uppbackade av företaget, och vår strävan av kontinuitet för både kund och personal innebär att personal så långt det är möjligt ska arbeta hemma hos en grupp kunder.Våra anställda ska känna sig trygga hos oss, vi är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna Almega som har kollektivavtal med Kommunal.Du som anställd inom hemtjänsten har en garanterad tjänstgöringsgrad. För all schemalagd personal betalas månadslön ut. Månadslönen som bygger på din tjänstgöringsgrad betalas ut samma månad som intjänandemånaden. Övriga eventuella avvikelser som OB, jourersättning, sjukavdrag m.m. regleras månaden efter. För vikarier utan schemalagd arbetstid betalas timlön, timlönen betalas ut månaden efter intjänandemånaden.Vi har ett avtal med Previa för företagshälsovård. Vi erbjuder samtliga anställda ett friskvårdsbidrag som kan uppgå som högst till 2000kr på kalenderår, men ersätts med 333 kr/månad. För mer information om friskvårdsbidraget vänligen kontakta vår personalansvarige.Om du söker arbete och vill arbeta tillsammans med oss på Blomstra kan du fylla informationen i följande länk! Många tack på förhand.