Information för anhöriga

Vi alla vill att våra föräldrar och äldre anhöriga ska behandlas med respekt och värdighet, och ska få möjlighet att påverka de stödinsatser som ges för att deras liv efter pensioneringen ska kunna vara så normalt, stimulerande och tryggt som möjligt.

Därför är det viktigt att anhöriga, ifall nödvändigt eller kunderna önskar, ska kunna få ta del av information om insatserna och komma med synpunkter angående insatsernas utformning.

Det går bra att ringa till oss eller använda vårt kontaktformulär för att skicka ett meddelande till oss. Ni hittar alla våra kontaktuppgifter här.

Har du frågor?

Kalender

Det finns inga kommande evenemang just nu.