Hemtjänst

Blomstra arbetar för att se hela människan. Det fysiska, psykiska samt sociala, allt är viktigt för att kunna ge en god omsorg. Vi skriver alltid en genomförandeplan i samarbete med kunden och gör en uppföljning av den för att hemtjänsten ska bli så bra som möjlig. Detta är också ett led i individens möjlighet till inflytande och medbestämmande över insatsernas utförande. Vidare tycker vi att det är viktigt med tillgänglighet och kontinuitet bland personalen.

De värderingar vi byggt upp inom assistansverksamheten har följt med till hemtjänsten. Detta innebär att kunderna, företaget och personalen tillsammans utformar hur insatserna ska genomföras, och att vi så ofta som möjligt ska vara tillgängliga. Även anhöriga, ska om kunderna vill kunna delta i utformandet.

För oss är det viktigt att sätta våra kunder i centrum, att samarbeta, jobba med individuella planer och att de se människans unika behov.

Vill du veta mer om Blomstra och den hemtjänst vi erbjuder kan du kontakta oss på 090-121020 eller mejla till info@Blomstra.nu så kan vi komma och berätta mer för dig.

Har du frågor?

Kalender

Det finns inga kommande evenemang just nu.