Personlig assistans

För Blomstra står individen och dennes behov i centrum – vi möjliggör individuellt skräddarsydd assistans som utformas av kunden, företaget och personalen tillsammans, för att alla ska kunna samarbeta på bästa sätt.

Städ

Vi utför städning i hemmet, på kontor och inom ramen för lokalvård. Insatserna utformas efter kundens behov. För privatpersoner tillämpas prislista, medan företag får offertar.

Vi gör det tillsammans!

Fröet till vår rörelse är tron på individens inneboende kraft och möjligheter att utforma sitt eget liv, och att stödja andra på ett sätt som stärker dem snarare än att försvaga dem.

Vi vill ge våra kunder möjligheter att få individuellt skräddarsydda planer som motsvarar deras behov och ger dem möjlighet att förverkliga sina drömmar. Samtidigt erbjuder vi kontinuerlig kontakt med kunden så ofta som kunden önskar.

Under vår resas gång har vi stärkts av alla underbara, unika människor som vi fått förmånen att arbeta tillsammans med, och av insikten att det som vi gör förändrar människoliv till det bättre. Vi tror att alla människor har möjlighet att blomstra, bara de får tillgång till verktygen att få makt över sina egna liv.

Blomstra utgår från principen att rutiner ska vara ett stöd och skydd för den lilla människan, inte ett hinder, och att kundens drömmar om hur hen vill leva sitt liv ska vara grunden för våra insatser.

Denna filosofi påverkar även vår hemtjänsts utformning, där vi eftersträvar både medpåverkan, kontinuitet och trygghet, där anhöriga och kunder ska kunna vara med och utforma hur insatsen ska se ut.

Inom städning utformar vi också varje insats efter arbetsplatsens behov. Varje människa är unika, varje insats och varje arbetsplats är därför unik och kräver att vi anpassar oss, precis som ett frö måste anpassa sig efter jordmånen för att kunna bli en vacker blomma.

Personligt & Omtänksamt

Vi sätter alltid våra kunder i centrum. Vi tycker att det är viktigt att du som kund själv får bestämma på vilket sätt du vill vara delaktig i din assistans.

Närhet & Tillgänglighet

Som företag strävar vi efter nära relationer till våra kunder, och till att varje kund ska ha regelbunden kontakt och möten där vi diskuterar hur insatsen fortgår och huruvida kunden vill ha några ändringar. Vi strävar efter att bli riksomfattande.

Pålitligt & Ansvarsfullt

Vår kompetenta personal gör dagligen sitt yttersta på sina uppdrag. Vi har flerårig erfarenhet av att möta människor och planera insatser tillsammans.

Livsglädje och tillförsikt

Med möjlighet att påverka och skräddarsy insatsen återtas makten över vardagen,  livsglädje och nyfikenhet inför livet uppstår, liksom vänskap.

Trygghet och kontinuitet

En hemtjänst som bygger på lyhördhet, respekt och den gyllene regeln – att vi ska behandla våra kunder som om de vore våra egna föräldrar och far- och morföräldrar – skapar kontinuitet och trygghet under denna period av livet.

Nyfikenhet och nya erfarenheter

Varje människa är unik och mångfacetterad, och ingen människa kan definieras av en enda egenskap. När vi genomför våra insatser ser vi inte problem, vi ser möjligheter för människan att blomstra.

© Copyright - Blomstra i Sverige AB 2017